STEM-tuintjes Oetingen

STEM-tuintjes Oetingen

Je kind creatief lerend het buitenleven doen ontdekken door het beheren van een eigen moestuintje? Dat is wat de STEM-tuintjes zijn in Pluktuin Oetingen (Gooik).


Nu het nieuwe seizoen 2024 zich aandient, kan je aansluiten bij deze openluchtwerking voor kinderen van 11 tot 14 jaar in Pluktuin Oetingen.

De activiteiten gaan door vanaf woensdag 17 april (na de paasvakantie) tot en met woensdag woensdag 30 oktober 2024. We starten telkens om 14u00 en ronden af om 16u30.

We werken op basis van giften. De werkelijke kost voor materiaal en alle plantsoen en zaden, is 325 euro per persoon voor het hele seizoen. De kost van de begeleiding is daar NIET in begrepen: Matthias en Bert doen deze begeleiding dit seizoen nog eenmaal als vrijwilligers, in navolging van het afgelopen STEM-traject Groeituin 5.0

Je kan je gift doen via de gegevens onderaan. Inschrijven doe je via de module verderop.

Tijdens het seizoen 2024 worden ook 2 STEM-trajecten georganiseerd (bouwen met hout, en composteren), waar je je als eerste op kan inschrijven en die kosteloos zijn voor de deelnemers aan de STEM-tuintjes.

STEM betekent "Science-Technology-Engineering-Mathematics". Het doel van het traject is om groenten en fruit te kweken in de tuintjes, waarbij elke deelnemer de verantwoordelijkheid krijgt over een stukje grond en de groenten zelf mag houden. We komen daarbij tal van uitdagingen tegen, die we met kennis, vaardigheden en hulpmiddelen proberen op te lossen, zowel individueel als samen.

Tegelijk met het eigen tuintje en de collectieve plekjes, zal je kind ook kennismaken met de teelt in de pluktuin zelf (aardappelen, meloenen, pompoenen, ...) en hierin ook een rol opnemen als het dat wenst (met de tractor rijden, onkruid wieden, aardappelen poten, ...).
Ben je graag deel van deze oplossing? 

Steun dit project!

Een STEM-tuintjes traject kost ons 325 euro per kind voor een volledig seizoen.

Stort je bedrag op rekeningnummer BE88 8936 6003 4141 

op naam van De Oases vzw te Herne

met als mededeling: 

"Gift STEM-tuintjes Oetingen - PR23003"

EN/OF

Word sympathiserend of steunend lid van De Oases vzw 

en noteer bij je lidmaatschap 

het project 'STEM-tuintjes Oetingen' en/of projectcode 'PR23003'

TIP: Je kan ook steunen via een doorlopende betaalopdracht bij je bank. Zo schenk je maandelijks of jaarlijks een bedrag naar keuze.

Je gift(en) stellen wij ten dienste van de STEM-tuintjes in Oetingen, met een afhouding van 5% voor het bekostigen van de algemene werking van de vereniging.


Blijf je graag op de hoogte van deze en andere activiteiten, projecten, plekken en thema's?

Word lid van De Oases vzw! Voor een aantal van onze activiteiten kunnen wij rekenen op financiële steun van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen, via onze erkenning als STEM-academie voor buitenschoolse STEM-activiteiten.