Oaseprojecten

Oaseprojecten maken de invulling van belangrijke noden van vandaag concreet, met een duurzame en inclusieve blik op de toekomst.

Oaseprojecten ontstaan steeds vanuit gedreven mensen, vanuit 'niet anders kunnen', met veel liefde voor de doelgroep en een stevige bagage aan kennis en kunde. Deze drager(s) geven niet enkel wat ze hebben, maar groeien en bloeien mee met het project.

Oaseprojecten werken vanuit een brede waaier aan maatschappelijk belangrijke thema's, en vaak komen ook heel wat thema's hierin samen. De projecten vertalen de vaak algemene en conceptuele thema's naar concrete acties en activiteiten in de zalige oaseplekken.


Je kind creatief lerend het buitenleven doen ontdekken door het beheren van een eigen moestuintje? Dat is wat de STEM-tuintjes zijn in Pluktuin Oetingen (Gooik). Nu het seizoen zich aandient, kan je aansluiten bij deze openluchtwerking voor kinderen van 11 tot 14 jaar op woensdagnamiddag van 14 tot 16u30.


Het oaseproject 'Breek Uit Jezelf' is in volle ontwikkeling en gaat van start in januari 2024 in de oaseplek 'Ezeltje Sterkt Je'. Jongeren en jonge volwassenen van 15 tot 25 jaar kunnen hier terecht voor een korter of langer begeleid traject.

Sandra en Siegelinde nemen de deelnemers op sleeptouw op de ontdekkingstocht naar eigenwaarde, zelfredzaamheid en zingeving. Heel spontaan vanuit rust, veiligheid, creativiteit en dagritme.


In het project 'Guide to Growth' van Authentical' komen jongeren (secundair) in Hoevenen (oaseplek 'Ezeltje Sterkt Je') en in Lennik begeleid studeren, op vrijdagnamiddag (examencommissie) of 's avonds aansluitend op de schooldag.

Bert en Marian nemen hen op sleeptouw, zowel op vlak van vakinhoud (wiskunde, wetenschappen, economie, geschiedenis, ...), als op vlak van plannen, motivatie, focus, stressbeheersing, schematiseren, en zelfstandig en inhoudelijk studeren.


De Open Air Kinderkampjes gaan door in mooie en natuurlijke oaseplekken waar kinderen fysieke en mentale ruimte krijgen om te spelen, te ontdekken en te groeien, en dat onder enthousiaste en deskundige begeleiding!

Er is heel veel ruimte voor eigen spel en creativiteit. Elk kampje heeft ook een thema, waarrond activiteiten worden aangeboden waar de kinderen volgens hun wens kunnen aan deelnemen.


Innerescape is een artistiek-creatief project voor jongeren. De uitdaging die voorligt, is om een heuse film te maken voor het 'Next Generation, Please!' - filmfestival 2024 in de BOZAR te Brussel.

Het klinkt als "effe een filmpje maken", maar dan ken je KNEPH nog niet! Ze nemen je mee in een andere wereld, om in het hier en nu te eindigen!


Het jongerenproject "Groeihuis" geeft 14-plussers ruimte, tijd en begeleiding om een eigen duurzame, verplaatsbare en circulair gebouwde tiny house te bouwen in Pluktuin Oetingen. Het is een STEM-traject, waarbij de 20 jongeren zelf het concept uitwerken, de materialen kiezen, aankopen doen, het budget beheren, sponsoring zoeken, de inrichting uitwerken, de tiny house bouwen en het beheer nadien organiseren.

!!! 2e instapmoment in april 2024 !!!


Ben je graag deel van deze oplossingen? 

Steun onze projectenwerking!


Stort je bedrag op rekeningnummer BE88 8936 6003 4141 

op naam van De Oases vzw te Herne

met als mededeling: "Gift Projecten" of "Gift - PR"

EN/OF

Word sympathiserend of steunend lid van De Oases vzw 

en noteer bij je lidmaatschap 

'Projecten' en/of code PR

TIP: Je kan ook steunen via een doorlopende betaalopdracht bij je bank. Zo schenk je maandelijks of jaarlijks een bedrag naar keuze.

Je gift gebruiken we voor de ondersteuning van onze projectenwerking (vorming voor dragers van projecten, praktische ondersteuning, netwerkopbouw, ...), met een afhouding van 5% voor het bekostigen van de algemene werking van de vereniging.


Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten, projecten, plekken en thema's?

Word lid van De Oases vzw!